🎪به فرزندتان برای تلاش‌هایش پاداش دهید و نه برای نتیجه تلاش‌هایش.

⛵️چون اینگونه، شما از کودکی او را “تلاش گرا” تربیت می‌کنید نه”نتیجه گرا”

مطالب مرتبط