اخ جون😉
بازم ی دنیا بازی و شادی و خلاقیت 😃😃

خانه خلاقیت برای گروه سنی ۶_١ سال برگزار میکند:

🎈کارگاههای مادرو کودک

🎈کارگاههای ژیمناستیک

🎈کارگاههای موسیقی

🎈کارگاههای اسطوره شناسی

🎈کارگاههای آفرینشهای هنری

🌹کارگاههای تقویت حواس پنج گانه

و پکیج های تفریحی و آموزشی برای ی تابستان شاد، شاد شاد😃😃

☎️۰۹۱۹۰۳۱۶۸۷۵

عجله کنیدکه از قطار شادیا جانمونیم😃😉

مطالب مرتبط