شیر حاوی ماده ای به نام سروتونین است که سبب بهبود خلق وخو و آرامش می شودوکلسیم و منیزیم موجود در این نوشیدنی به کاهش فشارخون کمک میکند.نوشیدن شیر گرم آرام بخش است.

مطالب مرتبط