🚫به بچه ها نگید چرا خواهرتو زدی؟
🚫چرا برادرتو گاز گرفتی؟
🚫چرا دروغ گفتی؟

چون اونها برای احساساتشون دلیلی ندارن و نمی تونن منطقی بحث کنن و همچنین ازشون قول نگیرید که این کارو نکنیا چون قولهاشون رو فراموش میکنن و به مرور محکوم به دروغگویی میشن.
بهشون بگید میدونم عصبانی شدی اما حق نداری بزنی،
میدونم راستشو نگفتی اما دفعه بعد بهم راستشو بگو حالا بیا درستش کنیم.
با بچه ها با طعنه، سوالی، تهدیدی حرف نزنید از جملات خبری ساده استفاده کنید.

مطالب مرتبط