یکی از  روشهای تقویت خلاقیت در کودکان ساختن کاردستی است. این امر علاوه بر تقویت قدرت تخیل و تجسم در کودک سبب رشد  خلاقیت  در او میشود  و یکی از بهترین تمرینها برای تقویت مهارتهای حرکتی ظریف و دست ورزی میباشد.

مطالب مرتبط