🏆🏆🏆خانه خلاقیت برگزار می کند:🏆🏆🏆

🇮🇷هفتادو چهارمین دوره کارگاه های آموزشی با عناوین🇮🇷

🌟کارگاه آموزشی مادر و کودک
بازی حرکتی
📅شنبه ها
👧👶 (ویژه ی ۶ ماه تا ٣/۵ سال)

 

🌟کارگاه هوش،بازی، حرکت، تمرکز
📅شنبه ها
👩‍👧‍👦#مادر و کودک(٢_٣سال)
👧👶 #بدون والد(٣_۵سال)

🌟کارگاه آموزشی
مادر و کودک هنر و خلاقیت
📅یکشنبه ها
👶👧(ویژه ی ١۴ ماه تا۴ سال)

 

🌟کارگاه قصه و نمایش خلاق
📅دوشنبه ها
👩‍👧‍👦#مادروکودک (٢-٣/۵سال)
👶👧#بدون والد(٣/۵_۶سال)

 

🌟کارگاه ریتم و حرکت
📅(یکشنبه ، سه شنبه ها)
👶👧 (ویژه ی ٣_۶سال)

 

🌟کارگاه ژیمناستیک
📅سه شنبه ها
👶👧(ویژه ی ۴ تا ۶ سال)

 

🌟کارگاه زبان بازی
📅(یکشنبه،سه شنبه ها )
(دوشنبه ها، چهارشنبه ها)
👧👶(ویژه ی ٣_۶سال)

 

🌟کارگاه نقاشی
📅دوشنبه ها
👧👶(ویژه ی ٣_۶سال)

 

🌟کارگاه مادرو کودک
بازی موسیقی
📅چهارشنبه ها
👩‍👧‍👦(ویژه ی ١/۵ تا ٣/۵ سال)

 

🌟کارگاه موسیقی ( ارف)
📅چهارشنبه ها
👧👶(ویژه ی ۴_۶سال)

🌟کارگاه شطرنج
📅دوشنبه ها
👧👶(ویژه ی۴_۶سال)

🌟پکیج های تخصصی کودک و مشاوره

⛔️ظرفیت ثبت نام محدود

✅جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام 👇👇

🆔@fatemeh_ahmadi1987

☎️۰۲۱- ۴۴۰۰۰۵۴۲
☎️۰۲۱- ۴۴۰۰۰۵۴۳

creativitycenter@:تلگرام
creativekids@

#کارگاه#مادروکودک#بازی#حرکت#هوش#شطرنج#زبان#ژیمناستیک

مطالب مرتبط