زلزله یکی از بلایای طبیعی هست که اگر انسان نحوه مراقبت از خود در برابر آن را بداند هیچ مشکلی برای حیات و ادامه زندگیش بوجود نمیاید.

 

روز سه شنبه ۵ دی ماه ۹۶ به مناسبت سالگرد زلزله بم در ذهن روشن مانور زلزله برگزارشد و آموزشات لازمه  بصورت عملی تئوری به بچه ها داده شد.

مطالب مرتبط