💕💕

با گستاخی فرزندم چطور برخورد کنم؟

کودکی را در نظر بگیرید که با گستاخی جواب شما را میدهد.
یک برخورد قاطع و مهربان اینست که اتاق را ترک کنید؛

شما نمیتوانید فرد دیگری را مجبور کنید با شما محترمانه برخورد کند، اما میتوانید با خودتان محترمانه رفتار کنید.
دور شدن از شرایط بی احترامی ، احترام گذاشتن به خودتان است و ضمنا یک الگوی رفتاری قوی برای بچه هاست…

مطالب مرتبط