loading

خدمات مجموعه ما

نمایش خلاق

نمایش خلاق

  نمایش خلاق زمینه ساز ایده آفرینی و بروز هیجانات روحی در کودکان است. سبب تقویت مهارتهای کلامی و حرکتی در آنها میشود  نمایش ... ادامه مطلب
نقاشی خلاق

نقاشی خلاق

  نقاشی خلاق در واقع یعنی استفاده از شیوه های غیرمعمول در خلق یک نقاشی در کودکان سبب تقویت مهارتهای دستی، تقویت ایده پردازی ... ادامه مطلب
کاردستی خلاق

کاردستی خلاق

  با ساده ترین ابزار کودکان می توانند یک کاردستی خلاق بسازند. زمینه سازی در راستای ساخت کاردستی ،سبب تقویت مهارت های دستی، تقویت ... ادامه مطلب
آشپزی کودکان

آشپزی کودکان

آشپزی کودکان سبب تقویت مهارتهای حسی در آنهاست علاوه بر آنکه یک بازی لذت بخش است سبب ایده پردازی،تقویت قدرت خلاقیت،شناخت مزه ها، شناخت ... ادامه مطلب