loading

بازی و خلاقیت

کاردستی خلاق

کاردستی خلاق

  با ساده ترین ابزار کودکان می توانند یک کاردستی خلاق بسازند. زمینه سازی در راستای ساخت کاردستی ،سبب تقویت مهارت های دستی، تقویت ... ادامه مطلب
بازی فکری پازل

بازی فکری پازل

بازی فکری پازل سبب تقویت عوامل زیر در کودکان است: 1-تقویت حافظه 2-افزایش دقت و تمرکز 3-افزایش مهارت های شناختی 4-افزایش قدرت تفکر و ... ادامه مطلب