تربیت جنسی

تربیت_جنسی اطلاعات زودهنگام جنسی (از ماهواره، شنیدن یا…) کودک را ناامن می کند.فکرنکنیدخوب است کودک همه چیزرابداند.این اطلاعات بایدبه موقع…

ادامـه مطلب

تربیتی

با شروع مدرسه شکایت والدین از درس نخواندن وعدم تمرکزکودک شروع میشود کم حواسی وعدم تمرکز لزوماً مساوی با بیش…

ادامـه مطلب

پازل

⛳️بازی‌هایی مانند پازل موجب تمرکز کودکان بیش فعال می‌شود، استفاده از پازل‌ها می‌تواند مشکل عدم یادگیری در این کودکان را…

ادامـه مطلب

کودک‌مضطرب

کودکان مضطرب معمولا نمی توانند تمرکز کنند و خواب راحت و ارامی ندارند برای همین انرژی خود را هنگام بازی…

ادامـه مطلب

تربیتی

گاهی ریشه رفتار ناهنجارِ کودک شما، روش تربیتی اشتباهِ شماست! قبل از اقدام به تنبیه اشتباهات تربیتی خود را بشناسید…

ادامـه مطلب

یادآوری

گاهی یادمان میرود، در حالی مدام فرزندمان را به خاطر بازیگوشی و اشتباه، سرزنش میکنیم که همان شیطنت را با…

ادامـه مطلب