تربیتی

بارهادر خیابان شنیده ایم که مادری خشمگین به کودک خود میگوید اگرالان نیایی اینجا همینجاولت میکنم ومیروم.این گفتار ترس همیشگی…

ادامـه مطلب

لقب دادن

لقب دادن اشتباه بزرگ.. به خصوصیات کودکان لقب ندهید ، حتی به شوخی از زبان نیشدار استفاده نکنید و آن…

ادامـه مطلب

گستاخی در کودکان

💕💕 با گستاخی فرزندم چطور برخورد کنم؟ کودکی را در نظر بگیرید که با گستاخی جواب شما را میدهد. یک…

ادامـه مطلب

دندون قروچه

💕💕 دندان قروچه کودک در خواب می تواند نشان اضطراب یا خشم درونی کودک باشد . در صدد حل مشکل…

ادامـه مطلب

جایزه

🎪به فرزندتان برای تلاش‌هایش پاداش دهید و نه برای نتیجه تلاش‌هایش. ⛵️چون اینگونه، شما از کودکی او را “تلاش گرا”…

ادامـه مطلب

بردوباخت

🔴 برخی کودکان تحمل باختن در بازی را ندارند چگونه تحمل آنان را بالا ببریم؟! ۱. دلیل این امر اینست…

ادامـه مطلب