بازی کودکان

از شوق و علاقه کودکان؛ به بازی استفاده کنید! برای کودک لباس پوشیدن نداریم دستشویی رفتن نداریم حمام کردن نداریم…

ادامـه مطلب

کتابخوانی و مطالعه برای کودکان

بهترین سنین برای علاقمند کردن کودکان به مطالعه و کتاب سنین زیر ٧ سال است . و برای هر گروه…

ادامـه مطلب

به فرزندتان نگویید (زودباش)

به فرزندتان نگویید “زود باش”!!! می‌دانیم که آماده کردن کودک و راه انداختن همسرتان کار آسانی نیست اما حتی اگر…

ادامـه مطلب