آشپزی ذهن روشنی ها

  هنگامی‌ که در مهدکودک کمک درآشپزخانه( آشپزی) آموزش داده می شود، آنها در حال یادگیری ریاضی، علوم و خواندن…

ادامـه مطلب