مانور زلزله در ذهن روشن

زلزله یکی از بلایای طبیعی هست که اگر انسان نحوه مراقبت از خود در برابر آن را بداند هیچ مشکلی…

ادامـه مطلب