loading
Mother and child workshop

ضرورت کارگاه مادر و کودک

ضرورت کارگاه مادر و کودک برای والدین چیست؟

کارگاه های مادر و کودک مزایای بسیاری برای والدین دارند:

۱- والدین با  ویژگی های گروه سنی کودک آشنا می شوند.

کارگاه های مادروکودک والدین را با ویژگی های گروه سنی کودک آشنا کرده و والدین انتظارات واقع  بینانه ی را ازکودک خود خواهند داشت. 

۲- والدین باکودک خود هماهنگ می شوند.

والد درکارگاه های مادروکودک با نمونه هایی ازرفتارهای که کودک ازخود بروز می دهد آشنا شده ویاد می گیرد که به چه صورت با احساسات کودک همراه بوده و با کودک چگونه رفتار کند.

۳- پرورش عزت نفس کودک

کارگاه های مادرو کودک به والدین کمک می کند تا عزت نفس کودک را ازهمان سنین کودکی رشد دهند.

۴- کمک به کودک خود برای مقابله

کارگاه های مادروکودک به والدین این فرصت را می دهد تابرخی ازراهکارهای مقابله ای کودکان راشناسایی کرده و مهارت های خود کنترلی را به والدین آموزش می دهد.

۵-آموزش محدودیت ها

کارگاه های مادروکودک اهمیت و مزایای تعیین محدودیت برای کودکان را آموزش می دهد ومحدودیت های معقول برای کودکان را مشخص می کند وبرخی ازروش های مناسب برای تعیین این محدودیت ها رامشخص می کند.

 ۶- کسب استقلال 

کارگاه های مادروکودک درکسب استقلال کودکان ازطریق آزادی عمل موثر است.

۷- یادگیری صحبت کردن

کارگاه های مادروکودک نحوه ارتباط با کودکان را با استفاده از اشاره ، صدا و کلمات توصیف به والدین اموزش می دهدو به والدین کمک می کند تا اهمیت پاسخگویی و تشویق به صحبت های فرزندشان را درک کنند.

8- یادگیری از طریق بازی

کارگاه های مادروکودک به والدین کمک می کنند تا اهمیت بازی و نقش آن را دریادگیری مهارت های اجتماعی وایجاد روابط درک کنند.

9- گوش دادن و پاسخ دادن به کودکان

کارگاه های مادروکودک براهمیت مهارت های ارتباطی خوب درایجاد یک رابطه نزدیک و مثبت با فرزند تأکید می کند.

 

 

 

کارگاه مادر و کودک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *