شنبه ۱۹ آبان ۹۷

کودک‌مضطرب

کودکان مضطرب معمولا نمی توانند تمرکز کنند و خواب راحت و ارامی ندارند برای همین…

ادامه مطلب
شنبه ۱۹ آبان ۹۷

تربیتی

گاهی ریشه رفتار ناهنجارِ کودک شما، روش تربیتی اشتباهِ شماست! قبل از اقدام به تنبیه…

ادامه مطلب
شنبه ۱۹ آبان ۹۷

یادآوری

گاهی یادمان میرود، در حالی مدام فرزندمان را به خاطر بازیگوشی و اشتباه، سرزنش میکنیم…

ادامه مطلب
شنبه ۱۹ آبان ۹۷

تربیتی

‌ 👌 بزرگترین اکتشاف برای من این بود که فهمیدم فرزندم یک مهمان است در…

ادامه مطلب
شنبه ۱۹ آبان ۹۷

تربیتی

🍀اگر با همسرتان مشکلی دارید سعی کنید زمانی که بچه ها حضور ندارند آن را…

ادامه مطلب
شنبه ۱۹ آبان ۹۷

روانشناسی

دوسال اول کودک نیاز دارد با شخصى در تماس باشد که به او عشق و…

ادامه مطلب