سه شنبه ۱۸ دی ۹۷

تربیتی

متاسفانه در رفتارهای بد کودک حساسیت زیادی نشان می دهیم ولی به رفتارهای خوب خیلی…

ادامه مطلب
سه شنبه ۱۸ دی ۹۷

تربیتی

پرخاشگری کودک نشانه مداخله بیش از اندازه والدین در حیطه شخصی او به بهانه نظم،…

ادامه مطلب
سه شنبه ۱۸ دی ۹۷

تربیتی

💕💕 پدر و مادری که حین عصبانیت فحاشی می کنند و کلمات زشت و نامناسب…

ادامه مطلب
سه شنبه ۱۸ دی ۹۷

لکنت زبان

🔻فریاد زدن بر سر کودکان ممکن است باعث ایجاد لکنت زبان در آنها شود.

ادامه مطلب
شنبه ۱۰ آذر ۹۷

تربیتی

شرمندگی، تحقیر شدن خجالت زده کردن وایرادگیری های مکرر یاباعث طغیان فرزند شما خواهد شد…

ادامه مطلب
شنبه ۱۰ آذر ۹۷

تقویت عزت نفس

برای تقویت عزت نفس کودک گاه روی شانه او بزنید وبگویید چقدرعزیز است در آغوشش…

ادامه مطلب