شنبه ۱۰ آذر ۹۷

تربیتی

شرمندگی، تحقیر شدن خجالت زده کردن وایرادگیری های مکرر یاباعث طغیان فرزند شما خواهد شد…

ادامه مطلب
شنبه ۱۰ آذر ۹۷

تقویت عزت نفس

برای تقویت عزت نفس کودک گاه روی شانه او بزنید وبگویید چقدرعزیز است در آغوشش…

ادامه مطلب
پنجشنبه ۸ آذر ۹۷

کارگاههای آموزشی کودک

🏆🏆🏆خانه خلاقیت برگزار می کند:🏆🏆🏆 🇮🇷هفتادو چهارمین دوره کارگاه های آموزشی با عناوین🇮🇷 🌟کارگاه آموزشی…

ادامه مطلب
پنجشنبه ۸ آذر ۹۷

جشن یلدا🍉🍉🍉🍉🍉

‍ ‍ ‍ . . 💞خانه خلاقیت برگزار میکند 💞 ‍ ‍  🎊 جشن آریایی…

ادامه مطلب
شنبه ۲۶ آبان ۹۷

تربیت جنسی

تربیت_جنسی اطلاعات زودهنگام جنسی (از ماهواره، شنیدن یا…) کودک را ناامن می کند.فکرنکنیدخوب است کودک…

ادامه مطلب
شنبه ۲۶ آبان ۹۷

تربیتی

با شروع مدرسه شکایت والدین از درس نخواندن وعدم تمرکزکودک شروع میشود کم حواسی وعدم…

ادامه مطلب