loading

روانشناسی کودک

کلاس موسیقی کودکان

لجبازی کودکان

لجبازی کودکان چیست؟ لجبازی کودکان شکل ها ودلایل متفاوتی دارد. لجبازی یک رفتاردرکودکان است که راهی برای رسیدن به خواسته های کودک است. رفتارهایی مثل گریه، نق زدن، پرخاشگری، نیاز ... ادامه مطلب
کودک خشمگین

خشم کودکان

خشم کودکان  یکی از موارد اساسی در کنترل کودک، فهم علل خشم‌ها، نگرانی‌ها، ترس‌ها و فریادها منشعب از همین علل است که معلولش رفتارهای پرخاشگرانه و تندخویی و تخریب او ... ادامه مطلب