loading

روانشناسی کودک

بازی مناسب کودکان

بازی های مناسب کودکان

بازی های مناسب کودکان چیست؟ بازی های مناسب کودکان بخش مهمی ‌ازنیازهای آنها را تأمین میکند. مهارت‌های کودکان ازطریق بازی تقویت می‌شود. بازی های مناسب زمینه‌های مطلوب برای رشد ذهنی ... ادامه مطلب
کلاس موسیقی کودکان

لجبازی کودکان

لجبازی کودکان چیست؟ لجبازی کودکان شکل ها ودلایل متفاوتی دارد. لجبازی یک رفتاردرکودکان است که راهی برای رسیدن به خواسته های کودک است. رفتارهایی مثل گریه، نق زدن، پرخاشگری، نیاز ... ادامه مطلب