گالری
_

گالری مهدکودک و پیش دبستان ذهن روشن

جشن کودکانه خلاق قرمز و نارنجی

جشن کودکانه خلاق قرمز و نارنجی

جشنواره باران کاغذی

باران کاغذی

شاهنامه خوانی کودکان

شاهنامه خوانی

کلاس موسیقی کودکان

موسیقی 

شب ادراری در کودکان

نمایش خلاق 

Yalda-Night-Celebration-for-children

جشن شب یلدا

پرورش تفکر خلاق در کودکان

جشن رنگ

کلاس آشپزی کودکان

آشپزی

نقاشی خلاق کودکان

نقاشی خلاق

آمادگی جسمانی کودکان

آمادگی جسمانی

جشن ورودی پیش دبستانی

جشن ورودی پیش دبستانی

اتاق تولد کودک

جشن تولد

کلاس باغبانی کودکان

باغبانی

هوش و خلاقیت در کودکان

هوش و خلاقیت

آمادگی برای نوشتن در پیش دبستانی

زبان انگلیسی

جشن نوروز

هفت سین مهدکودک و پیش دبستانی ذهن روشن
جشن بهار
نوروز 1400

جشن ورودی مهدکودک

آمادگی ورود به مهد کودک
بهترین سن ورود کودک به مهد کودک
جشن ورودی مهدکودک

جشن شب یلدا 

Yalda-Night-Celebration-for-children
Yalda-Night-Celebration-for-children
Yalda-Night-Celebration-for-children

جشن رنگ

جشنواره رنگ کودکان
جشنواره رنگ کودکان
پرورش تفکر خلاق در کودکان

جشن تولد

برگزاری جشن تولد کودک
اتاق تولد کودک
اتاق تولد کودک

جشن کودکانه خلاق قرمز و نارنجی

جشن کودکانه خلاق قرمز و نارنجی
جشن کودکانه خلاق قرمز و نارنجی
جشن کودکانه خلاق قرمز و نارنجی

موسیقی

کلاس موسیقی کودکان
کلاس موسیقی کودکان

آشپزی

کلاس آشپزی کودکان
کلاس آشپزی کودکان
کلاس آشپزی کودکان

نجاری

نجاری کودکان مهدکودک ذهن روشن
کلاس نجاری کودکان
کلاس نجاری کودکان

نقاشی

نقاشی خلاق کودکان
نقاشی خلاق کودکان
نقاشی خلاق کودکان

کاردستی خلاق

کاردستی خلاق کودکان
کاردستی خلاق کودکان
کاردستی کودک خلاق

نمایش خلاق

نمایش خلاق کودکان
شب ادراری در کودکان
نمایش خلاق کودکان

هوش و خلاقیت 

مهارت ارتباطی در کودکان
بازی فکری کودکان
هوش و خلاقیت در کودکان