نمایش مهارتهای اجتماعی

یکی از آیتمهای اموزشی پایه پیش دبستانی ٢ ( نمایش مهارتهای اجتماعی ) به نوآموزان عزیز ذهن روشنی میباشد.🎭 هدف…

ادامـه مطلب