کارگاه مادر و کودک( زیر 2 سال )

کارگاه مادر و کودک ماه تیر1400

کارگاه مادر و کودک شن بازی

گروه سنی:2-1 سال
تعداد جلسات: ۸ جلسه
طول دوره: 1ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (4 نفر)
 • نیمه خصوصی (6-4) نفر
اهداف دوره:
 • آزادی عمل کودک
 • تقویت دست ورزی
 • تحریک مناسب حواس
 • آموزش تربیت کودک خلاق
 • ایجاد محیطی شاد و کودکانه
 • برقراری ارتباط عاطفی بین مادرو کودک
 • تقویت سیستم یکپارچگی حسی_حرکتی
 • آموزش مهارت های فرزندپروری/روانشناسی کودک/تربیت کودک
 • ایجاد محیطی صمیمی میان مادران در راستای تبادل نظرات و تجربیات تحت نظارت کارشناس

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

 مادروکودک فسقلی‌ها

گروه سنی: ۱۲-۶ ماه
تعداد جلسات: ۸ جلسه
طول دوره: 1ماه
نحوه اجرای کلاس:
 • خصوصی (4نفر)
 • نیمه خصوصی( 8-6) نفر
اهداف دوره:
 • فیتنس مادر و کودک
 • آموزش ماساژکودکان
 • تحریک مناسب حواس
 • آموزش تربیت کودک خلاق
 • ایجاد محیطی شاد و کودکانه
 • برقراری ارتباط عاطفی بین مادرو کودک
 • تقویت سیستم یکپارچگی حسی_حرکتی
 • آموزش مهارت های فرزندپروری/روانشناسی کودک/تربیت کودک
 • ایجاد محیطی صمیمی میان مادران در راستای تبادل نظرات و تجربیات تحت نظارت کارشناس
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:
02144000541  –  02144000540 
کارگاه مادرو کودک

کارگاه مادر و کودک بازی مهارتی-حرکتی

گروه سنی:

۱۲-۱۸ ماه 

۱۸-۲۴ ماه

تعداد جلسات: ۸ جلسه
طول دوره: ۲ماه
نحوه اجرای کلاس:
 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر
اهداف دوره:
 • تقویت حواس پنج گانه
 • تقویت عضلات ریز و درشت
 • تجربه حضور در محیط همسالان
 • هماهنگی عملکرد دست و چشم و پا
 • ایجاد ارتباط عاطفی میان مادرو کودک
 • ایجاد فضای شاد ویادگیری شادی کردن
 • پیشگیری از اضطراب جدایی در کودکان
 • از بین رفتن ترس حضور در جمع گروهی
 • زمینه سازی در راستای تقویت مهارتهی حرکتی
 • ایجاد موقعیت برای مشاهده و تقویت خلاقیت
 • آموزش و تجربه مهارتی فرزندپروری/تربیت کودک

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

کارگاه مادر و کودک بازی مهارتی

کارگاه مادر و کودک بازی موسیقی

گروه سنی:

۱۲-۱۸ ماه 

۱۸-۲۴ ماه

تعداد جلسات: ۸ جلسه
طول دوره: ۲ماه و 1 ماهه
نحوه اجرای کلاس:
 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر
اهداف دوره:
 • تقویت دقت و تمرکز
 • تقویت مهارت کلامی
 • تقویت حافظه شنیداری
 • تقویت هوش موسیقیایی
 • تقویت هوش حسی_حرکتی
 • شناخت ریتم های موسیقیایی
 • آمادگی در راستای نظم پذیری
 • تقویت حس مشارکت و همکاری
 • هماهنگی عملکرد دست و چشم با ریتم
 • تخلیه هیجانی مادرو کودک در فضایی شاد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

کارگاه مادر و کودک زیر 2 سال

مادروکودک (3-2 سال)

کارگاه قصه ونمایش خلاق

گروه سنی:
2/5 سال به بالا
تعداد جلسات: ۸ جلسه
طول دوره: ۲ماه
نحوه اجرای کلاس:
 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر
اهداف دوره:
 • تقویت تخیل
 • تقویت کار گروهی
 • تقویت مهارت کلامی
 • افزایش اعتمادبه نفس
 • آشنایی با قصه خوانی
 • تقویت هوش اجتماعی
 • تقویت مهارت جرات ورزی
 • تقویت تمرکز و نظم پذیری
 • تجربه موقعیت‌های مختلف
 • تقویت مهارت ارتباطی کودکان
 • تقویت تفکر خلاق و ایده پردازی
 • تقویت مسیولیت پذیری و نقش پذیری
 • شناخت محیط پیرامون و تقویت گستردگی دایره لغات

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

نمایش خلاق

کارگاه مادروکودک هنرو خلاقیت

گروه سنی: 3 سال به بالا
تعداد جلسات: ۸ جلسه
طول دوره: ۲ماه
نحوه اجرای کلاس:
 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر
اهداف دوره:
 • تخلیه هیجان
 • رفع وسواس
 • تقویت حواس
 • تقویت خلاقیت
 • تقویت دقت و تمرکز
 • شناهت محیط پیرامون
 • شناخت رنگهای مختلف
 • تقویت مهارت دست ورزی
 • پرورش تخیل و ایده پردازی
 • تقویت مهارتهای فردی کودکان
 • تجربه استفاده از ابزار مختلف
 • تمرین آفرینندگی و خلق یک اثر

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک زبان mom&kids

گروه سنی:

۲ سال به بالا

تعداد جلسات: ۸ جلسه
طول دوره: 1ماه
نحوه اجرای کلاس:
 • خصوصی (4نفر)
 • نیمه خصوصی (8-6) نفر
اهداف دوره:
 • آموزش زبان انگلیسی مبتدی 
 • تقویت مهارت کلامی
 • تقویت حافظه دیداری
 • تقویت حافظه شنیداری
 • آشنایی با اشعار کودکانه
 • تجربه محیطی شادو کودکانه
 • آشنایی با کلمات زبان انگلیسی از طریق بازی
 • تقویت مهارت های ذهنی کودکان

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

کارگاه مادروکودک بازی حرکتی

گروه سنی:3 سال به بالا
تعداد جلسات: ۸ جلسه
طول دوره: 1ماه
نحوه اجرای کلاس:
 • خصوصی (4نفر)
 • نیمه خصوصی (8-6) نفر
اهداف دوره:
 • تقویت عضلات درشت پا و دست
 • تجربه حضور در محیط همسالان
 • هماهنگی عملکرد دست و چشم و پا
 • پیشگیری از اضطراب جدایی در کودکان
 • از بین رفتن ترس حضور در جمع گروهی
 • زمینه سازی در راستای تقویت مهارت های حرکتی
 • تخلیه انرژی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

بازی حرکتی

کارگاه مادرو کودک بازی موسیقی

گروه سنی:

۲ سال به بالا

تعداد جلسات: ۸ جلسه
طول دوره: 11ماه
نحوه اجرای کلاس:
 • خصوصی (4نفر)
 • نیمه خصوصی (6-8) نفر
اهداف دوره:
 • تقویت دقت و تمرکز
 • تقویت مهارت کلامی
 • تقویت حافظه شنیداری 
 • تقویت هوش موسیقیایی
 • تقویت هوش حسی_حرکتی
 • شناخت ریتم‌های موسیقیایی
 • آمادگی در راستای نظم پذیری
 • تقویت حس مشارکت و همکاری
 • هماهنگی عملکرد دست و چشم با ریتم
 • تخلیه هیجانی مادرو کودک در فضایی شاد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

کارگاه مادروکودک موسیقی

کارگاه مادر و کودک (3 سال به بالا)

کارگاه مادر و کودک هوش گاردنر

 •  گروه سنی: ۳ سال به بالا
 • تعداد جلسات: ۸ جلسه
 • طول دوره: 1ماه
 • نحوه اجرای کلاس:
  • خصوصی (4نفر)
  • نیمه خصوصی (6-8) نفر
اهداف دوره:
 • شناخت رنگها
 • تقویت هوش فضایی
 • تقویت هوش  اجتماعی
 • شناخت اشکال هندسی
 • تقویت هوش حسی حرکتی
 • شناخت مفاهیم اولیه ریاضی
 • تقویت هوش ریاضی-منطقی
 • تجربه در محیط اجتماعی بدون حضور مادر 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

بازی های شناختی

کارگاه مادروکودک بازی شناختی

 • گروه سنی: 2 سال به بالا
 • تعداد جلسات: ۸ جلسه
 • طول دوره: 1ماه
 • نحوه اجرای کلاس:
  • خصوصی (4 نفر)
  • نیمه خصوصی (8-6) نفر
  اهداف دوره:
 • تقویت حواس
 • آموزش مفاهیم شناختی
 • تقویت خلاقیت
 • تحریک کنجکاوی
 • کشف و ایده‌پردازی
 • تقویت هوش
 • تقویت مهارتهای شناختی
 • آشنایی با محیط پیرامون از را تجربه و شناخت

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

مادر و کودک شناختی

کارگاه قصه و نمایش خلاق

 •  گروه سنی: ۳ سال به بالا
 • تعداد جلسات: ۸ جلسه
 • طول دوره: 1ماه
 • نحوه اجرای کلاس:
  • خصوصی (4نفر)
  • نیمه خصوصی (8-6) نفر
اهداف دوره:
 • تقویت تخیل
 • تقویت کار گروهی
 • تقویت مهارت کلامی
 • آشنایی با قصه‌خوانی
 • افزایش اعتمادبه نفس
 • تقویت هوش اجتماعی
 • تقویت تمرکز و نظم پذیری
 • تقویت مهارت جرات ورزی
 • تجربه موقعیت‌های مختلف
 • تقویت مهارت ارتباطی کودکان
 • تقویت تفکر خلاق و ایده‌پردازی
 • تقویت مسئولیت پذیری و نقش پذیری
 • شناخت محیط پیرامون و تقویت گستردگی دایره لغات

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

نمایش خلاق

کارگاه نقاشی خلاق

 

 • گروه سنی: ۳/۵ سال به بالا
 • تعداد جلسات: ۸ جلسه
 • طول دوره: ۲ماه
 • نحوه اجرای کلاس:
  • خصوصی (۲نفر)
  • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

  اهداف دوره:

 • تخلیه هیجان
 • رفع وسواس
 • تقویت حواس
 • تقویت خلاقیت
 • تقویت دقت و تمرکز
 • شناخت محیط پیرامون
 • شناخت رنگهای مختلف
 • تقویت مهارت دست ورزی
 • پرورش تخیل و ایده‌پردازی
 • تجربه استفاده از ابزار مختلف
 • تقویت مهارتهای فردی کودکان
 • تمرین آفرینندگی و خلق یک اثر

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

کارگاه زبان learning with play

 •  گروه سنی: ۳ سال به بالا
 • تعداد جلسات: ۸ جلسه
 • طول دوره: 1 ماه
 • نحوه اجرای کلاس:
  • خصوصی (4نفر)
  • نیمه خصوصی (8-6) نفر
اهداف دوره:
 • تقویت خلاقیت
 • تقویت ارتباط چشمی
 • تقویت مهارت کلامی
 • تقویت حافظه دیداری
 • تقویت حافظه شنیداری
 • آشنایی با اشعار کودکانه
 • تجربه محیطی شاد و کودکانه
 • آشنایی با رنگها و اعضای بدن
 • تقویت مهارت‌های ذهنی کودکان
 • توانمندسازی کودکان در انجام فعالیت‌ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

02144000541  –  02144000540 

در صورت تمایل شماره خود را وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.