کارگاه مادروکودک فسقلی ها

کارگاه مادروکودکی شاد با برنامه های هدفمند و جذاب برای کودکان و مادران است.

گروه سنی: ۱۲-۶ ماه

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (4نفر)
 • نیمه خصوصی (6) نفر

اهداف دوره:

 • ایجاد محیطی شادوکودکانه
 • آموزش ماساژکودکان
 • فیتنس مادروکودک
 • برقراری ارتباط عاطفی بین مادرو کودک
 • تحریک مناسب حواس
 • آموزش مهارت های فرزندپروری/روانشناسی کودک/تربیت کودک
 • آموزش تربیت کودک خلاق
 • تقویت سیستم یکپارچگی حسی_حرکتی

[/cz_title][/vc_column]

[/vc_row]

کارگاه مادروکودک بازی مهارتی_حرکتی

گروه سنی:

۱۲-۱۸ ماه 

۱۸-۲۴ ماه

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (۴-۳) نفر

اهداف دوره:

 • ایجاد ارتباط عاطفی میان مادرو کودک
 • ایجاد فضای شاد ویادگیری شادی کردن
 • تقویت حواس پنج گانه
 • تقویت عضلات دست
 • زمینه سازی در راستای تقویت مهارت های حرکتی
 • تجربه حضور در محیط همسالان
 • از بین رفتن ترس حضور در جمع گروهی
 • آموزش مهارت های فرزندپروری
 • پیشگیری ازاضطراب جدایی درکودکان
 • ایجاد فضای مناسب برای تقویت خلاقیت کودک

کارگاه مادروکودک فسقلی ها

کارگاه مادرو کودک بازی موسیقیکارگاه مادروکودک بازی موسیقی

گروه سنی:

2 سال به بالا

تعداد جلسات: ۸ جلسه

طول دوره: ۲ماه

نحوه اجرای کلاس:

 • خصوصی (۲نفر)
 • نیمه خصوصی (6) نفر

اهداف دوره:

 • تقویت هوش موسیقیایی
 • هماهنگی عملکرد دست وچشم با ریتم
 • شناخت ریتم های موسیقیایی
 • تقویت حس مشارکت وهمکاری
 • تقویت هوش حسی_حرکتی
 • آمادگی در راستای نظم پذیری
 • تخلیه هیجانی مادرو کودک در فضایی شاد
 • تقویت حافظه شنیداری 
 • تقویت مهارت کلامی