هنر

مهد کودک و پیش دبستانی

نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان

نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان نقش هنردر پرورش خلاقیت کودکان بسیارموثربوده ویکی ازراه‌های شناسایی استعدادها وتوانایی کودکان است. کودکانی که مهارت هنررا می‌آموزند مفاهیم را دقیق‌تردرک کرده وبه روش‌های ... ادامه مطلب
هفت سین

آداب و رسوم نوروز

آموزش آداب ورسوم نوروزبه کودکان  آداب و رسوم نوروزبرای کودکان به چه معنا است؟ آداب و رسوم نوروزبرای کودکان باعطرشکوفه‌هاوگل‌های بنفشه ولاله، جیک جیک پرندگان، سفره هفت سین با عطرسنبل ... ادامه مطلب