آشپزی کودکان

آشپزی کودکان

آشپزی کودکان

آشپزی کودکان آشپزی کودکان سبب تقویت مهارتهای حسی در آنهاست. علاوه بر آنکه یک بازی لذت بخش است، سبب ایده پردازی،تقویت قدرت خلاقیت،شناخت مزه ها، شناخت محیط پیرامون،شناخت موادغذایی سالم ... ادامه مطلب