اعتمادسازی

جلب توجه کودکان

جلب توجه کودکان

 جلب توجه کودکان   کودکان برای جلب توجه دیگران ، کارهای اشتباهی انجام می دهند . آنها فقط می خواهند نشان دهند که هستند و باید به آنها توجه شود. باید ... ادامه مطلب