ایده پردازی

کودک خشمگین

خشم کودکان

خشم کودکان  یکی از موارد اساسی در کنترل کودک، فهم علل خشم‌ها، نگرانی‌ها، ترس‌ها و فریادها منشعب از همین علل است که معلولش رفتارهای پرخاشگرانه و تندخویی و تخریب او ... ادامه مطلب
قصه گویی

قصه گویی

قصه گویی در رشد روانی و اخلاقی کودکان تأثیر بسیار دارد وقصه، پلی است میان کودک و دنیای اطراف او. قصه گفتن مستقیماً در تخیل و خلاقیت کودک تأثیر می‌گذارد ... ادامه مطلب