تخصصی

آموزش و نمایش خلاق

آموزش با نمایش خلاق

درآموزش با نمایش خلاق خلاقیت جزء جدانشدنی هرهنری است از جمله هنرنمایش. ازهنرنمایش نیز می‌توان به نمایش خلاق اشاره کرد که براساس بازی نمایشی بوجود می‌آید و یک شکل طبیعی ... ادامه مطلب
خشم و عصبانیت کودک

خشم و عصبانیت کودک

 خشم وعصبانیت کودک خشم وعصبانیت کودک یکی ازمهمترین نکاتی است که والدین باید درمورد آن بایدآگاهی داشته باشند.  خشونت و پرخاشگری دارای اشکال مختلفی است.  به‌ منظورجلوگیری ازبروزخشم وعصبانیت درکودک، نیاز ... ادامه مطلب