خشم

کودک خشمگین

خشم کودکان

خشم کودکان  یکی از موارد اساسی در کنترل کودک، فهم علل خشم‌ها، نگرانی‌ها، ترس‌ها و فریادها منشعب از همین علل است که معلولش رفتارهای پرخاشگرانه و تندخویی و تخریب او ... ادامه مطلب