دكتر جان گاتمن

بازی کودکان

بازی کودکان

بازي كودكان7-4 سال معمولا بهترين شرايط بازي کودکان در اين سنين بازي دونفره است زيراآنها نمي دانند چگونه بيش از يك رابطه را در يك زمان اداره كنند. و گاها ... ادامه مطلب