غرب_تهران

قصه و نمایش خلاق

قصه و نمایش خلاق

قصه و نمایش خلاق در مرکر خلاقیت غرب تهران         قصه و نمایش خلاق سبب افزایش اعتمادبنفس ،تقویت مهارت کلامی، تقویت مهارت ارتباطی ، تقویت خلاقیت و ایده پردازی می ... ادامه مطلب