قلمرو بین فردی

قصه گویی

قصه گویی

قصه گویی در رشد روانی و اخلاقی کودکان تأثیر بسیار دارد وقصه، پلی است میان کودک و دنیای اطراف او. قصه گفتن مستقیماً در تخیل و خلاقیت کودک تأثیر می‌گذارد ... ادامه مطلب