loading

#مهد_کودک_خلاق

بازی مناسب کودکان

بازی های مناسب کودکان

بازی های مناسب کودکان چیست؟ بازی های مناسب کودکان بخش مهمی ‌ازنیازهای آنها را تأمین میکند. مهارت‌های کودکان ازطریق بازی تقویت می‌شود. بازی های مناسب زمینه‌های مطلوب برای رشد ذهنی ... ادامه مطلب
کارگاه مادر و کودک

کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک چیست؟ کارگاه مادروکودک برای کودکان دررده های سنی مختلف برگزار می شود. برای کودکان از یک سال تا3سال مفید است دراین کارگاه ها مادربا کودک درمحیطی گرم وسرشارازصمیمیت ... ادامه مطلب