#مهد_کودک_خوب_غرب_تهران

کار، اندیشه، تجسم

کار،اندیشه،تجسم

کار،اندیشه،تجسم یکی از فعالیت های جذاب مهد کودک ذهن روشن برای آشنایی کودکان با مشاغل مختلف است . کودکان، دنیا را از طریق بازی می‌شناسند، به همین دلیل بهتر است ... ادامه مطلب
مهد کودک خوب غرب

مهد کودک چیست؟

مهد کودک چیست؟ به آموزشگاه هایی که در آن به کودکان خردسال آموزش داده می‌شود و از آن ها نگهداری می‌شود کودکستان و یا مهد کودک می‌گویند. مهدکودک محیطی برای ... ادامه مطلب