نمایش خلاق

نمایش خلاق

نمایش خلاق

نمایش خلاق نمایش خلاق زمینه ساز ایده‌آفرینی و بروز هیجانات روحی در کودکان است. سبب تقویت مهارتهای کلامی و حرکتی در آنها میشود . نمایش خلاق فرصت نقش آفرینی های ... ادامه مطلب