#نکات_تربیتی_کودکان

کلاس موسیقی کودکان

لجبازی کودکان

لجبازی کودکان چیست؟ لجبازی کودکان شکل ها ودلایل متفاوتی دارد. لجبازی یک رفتاردرکودکان است که راهی برای رسیدن به خواسته های کودک است. رفتارهایی مثل گریه، نق زدن، پرخاشگری، نیاز ... ادامه مطلب