هوش گاردنر

نقاشی خلاق

نقاشی خلاق

نقاشی خلاق نقاشی خلاق در واقع یعنی استفاده از شیوه های غیرمعمول در خلق یک نقاشی  و در کودکان سبب تقویت مهارتهای دستی تقویت ایده پردازی تخلیه هیجان افزایش دقت ... ادامه مطلب
آشپزی کودکان

آشپزی کودکان

آشپزی کودکان آشپزی کودکان سبب تقویت مهارتهای حسی در آنهاست. علاوه بر آنکه یک بازی لذت بخش است، سبب ایده پردازی،تقویت قدرت خلاقیت،شناخت مزه ها، شناخت محیط پیرامون،شناخت موادغذایی سالم ... ادامه مطلب
بازی فکری پازل

بازی فکری پازل

بازی فکری پازل سبب تقویت عوامل زیر در کودکان است: تقویت حافظه افزایش دقت و تمرکز افزایش مهارت های شناختی افزایش قدرت تفکر و ایده پردازی افزایش قدرت انتخاب و ... ادامه مطلب