#پیش دبستانی صادقیه آریاشهر

شب ادراری در کودکان

شب ادراری در کودکان

شب ادراری در کودکان شب ادراری در کودکان  به سبب عدم تکامل دستگاه عصبی و عضلانی مثانه است.  مشکل شب ادراری یک بیماری موروثی است. چنانچه والدین کودک درگذشته مشکل ... ادامه مطلب