کاردستی

کاردستی خلاق

کاردستی خلاق

کاردستی خلاق با ساده ترین ابزار کودکان می توانند یک کاردستی خلاق بسازند. زمینه سازی در راستای ساخت کاردستی، سبب تقویت مهارت های دستی، تقویت ایده پردازی، قدرت تفکر، خلاقیت ... ادامه مطلب