#کارگاه،کودک

کارگاه کودک و خانواده

کارگاه کودک و خانواده

کارگاه کودک و خانواده اصلی ترین محور تامین سلامت روح و جسم کودک، والدین و خانواده است.کودک تحت تاثیرخانواده قراردارد وازآن تاثیر می پذیرد. کودکان از سال های نخستین زندگی ... ادامه مطلب