کسب و کار

خشم و عصبانیت کودک

خشم و عصبانیت کودک

 خشم وعصبانیت کودک خشم وعصبانیت کودک یکی ازمهمترین نکاتی است که والدین باید درمورد آن بایدآگاهی داشته باشند.  خشونت و پرخاشگری دارای اشکال مختلفی است.  به‌ منظورجلوگیری ازبروزخشم وعصبانیت درکودک، نیاز ... ادامه مطلب
کارگاه مادر و کودک هنر و خلاقیت

نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان

نقش هنر در پرورش خلاقیت کودکان نقش هنردر پرورش خلاقیت کودکان بسیارموثربوده ویکی ازراه‌های شناسایی استعدادها وتوانایی کودکان است. کودکانی که مهارت هنررا می‌آموزند مفاهیم را دقیق‌تردرک کرده وبه روش‌های ... ادامه مطلب