انتخاب اسباب بازی مناسب برای کودک

چگونه اسباب بازی مناسب برای کودکان راانتخاب کنیم؟

انتخاب اسباب بازی مناسب برای کودکان بسیار مهم است.

بسیاری ازوالدین به دنبال اسباب بازی‌ مناسب برای کودکان خودهستند.

بازی کودکان با اسباب بازی علاوه براینکه برای کودک لذت بخش است، به نوعی امکان بیان هیجانات، رشدفیزیکی، روانی واجتماعی کودک راهم فراهم می‌کند؛

بنابراین انتخاب یک بازی متناسب با مرحله رشدی کودک ازاهمیت بسیارزیادی برخوردار است.

امروزه اسباب بازی‌ها از تنوع بسیاری برخوردارند.

با آگاهی ازنحوه تاثیرهرگروه ازبازی‌ها برمهارت‌های کودک، می‌توانید بهترین نوع بازی متناسب با سن فرزندتان راانتخاب کنید.

 نکته:اسباب بازی‌ها ابزارهایی هستند که در طول روزبیش ازهرچیزدردسترس کودکان قرار دارند.

انتخاب انواع مناسب آن‌ها نه تنها می‌تواند به سرگرمی ونشاط بچه‌ها کمک کند بلکه دررشد مهارت‌های شناختی، حرکتی، فضایی و کلامی آن‌ها نیز تأثیرگذاراست.

درخرید اسباب بازی مناسب برای کودکان به چه مواردی باید توجه کرد؟

 1- جنس اسباب بازی

جنس اسباب بازی‌ها اولین وساده‌ترین مسئله‌ای است که باید درانتخاب اسباب بازی مناسب کودک خود به آن دقت کنید.

خصوصاً در سال‌های اولیه زندگی این موضوع بسیاراهمیت داردچراکه کودکان دراین برهه زمانی برای درک همه اشیای پیرامون آن را دردهان می‌گذارند وبه این ترتیب آن‌ها را به صورت خوب وبدارزیابی می‌کنند.

به همین خاطرهنگام خریداسباب بازی‌ها به موادسازنده آن‌ها بیشتر توجه کنیدتاازهرگونه مواد شیمیایی مضرعاری باشند.

 توجه داشته باشید که میزان آسیب‌پذیری کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتراست ودرنتیجه بیشتراحتمال داردکه تحت تأثیرمواد شیمیایی دچارواکنش‌های آلرژیک شود.

2-جذابیت ظاهری

کودکان بیش ازهرچیزتحت تأثیر ظاهراسباب بازی‌ها هستند.

هرچقدرهم که یک اسباب بازی از نظرکارایی مفیدباشدباید درابتدا بتواند فرزندتان را به خودجذب کند.

انتخاب رنگ‌های شاد یاتصاویری که برای کودکان جذاب است باعث می‌شود فرزندتان بیش ازهرچیز دیگر به اسباب بازی خود علاقه مند شود وزمان بیشتری را به فعالیت با آن اختصاص دهد.

3-مدیریت استفاده از ابزارهای هوشمند

 

امروزه اکثرکودکان با وسایلی نظیرگوشی موبایل یا تبلت بازی می‌کنند.

 اگراستفاده ازاین ابزارهاهدفمند باشدتأثیر مثبتی روی هوش کودکان می‌گذارد.

برای مثال بازی‌هایی که متناسب با درک شناختی کودکان دررده‌های سنی مختلف طراحی می‌شوند، به پرورش توانمندی‌هایی نظیر درک فضایی درآن‌ها کمک می‌کنند.

اما بسیاراهمیت داردکه بتوانیدمیزان استفاده فرزندتان ازابزارهای الکترونیکی وهوشمندرامدیریت کنیدواجازه ندهیدکه این‌ها به تنها وسایل بازی فرزندتان تبدیل شوند.

چراکه کودکان بیش ازهرچیزبرای رشدبه کاوش درمحیط طبیعی خود نیاز دارندوازطریق کنجکاوی وجست وجومهارت‌های ذهنی خود راپرورش می‌دهند.

هم چنین بازی درفضای غیرمجازی این فرصت رادراختیارفرزندتان قرارمی‌دهد که درطول روزبا شماوسایراعضای خانواده تعامل بیشتری داشته باشدواز نظرهوش اجتماعی نیزرشدکند.

تذکر مهم به والدین:

متأسفانه بسیاری ازوالدین به دلیل ناتوانی درکنترل شیطنت‌های کودک یا نداشتن مهارت کافی برای سرگرم کردن او فرزند خود را به بازی با وسایل الکترونیکی محدود می‌کنند.

همین امرباعث می‌شود آن‌ها درهنگام برخورد با افراد وتعامل دردنیای واقعی ازمهارت کافی برخوردارنباشند وبه دلیل عدم تحرک کافی با مشکلات جسمانی نظیر چاقی نیزرو به روشوند.

4-تناسب تکالیف

بسیاری ازاسباب بازی‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اندکه تکالیف خاصی رادراختیارکودک قرارمی‌دهندتااوبتواندازظرفیت‌های ذهنی خوداستفاده کرده ودرقالب بازی، پاسخ‌های درست را کشف نماید.

هنگام خرید این گونه اسباب بازی‌ها که با اهداف خاص و برای رشد فکری کودکان طراحی می‌شوند، حتماً میزان سختی تکالیف را با توانایی‌های کودک هماهنگ کنید واورا برای موفقیت دراستفاده ازاین وسایل تحت فشار قرار ندهید.

5-توجه به سرعت رشد

کودکان به خصوص در5 سال اولیه زندگی خود از نظرذهنی به سرعت درحال رشد هستند.

همین امرباعث می‌شود دائماًعلائق جدیدی پیدا کنندوتوجهشان به موضوعات جدیدی جلب شود.

به همین خاطرلازم است درانتخاب اسباب بازی‌ها به بازه سنی فرزندتان بیشتر توجه کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *