بازی مناسب کودکان

بازی مناسب کودکان


بازی مناسب کودک2تا3ساله

بازی مناسب کودک2تا3ساله چیست؟

کودک درسن۲الی۳سالگی بیشتردرکنارکودکان به بازی مشغول می‌شود، ولی باخود آنها بازی نمی‌کند.
کودک در۲سالگی مداد راباانگشتان می‌گیردومی‌تواندخط خطی کند، با مکعب پل می‌سازد، توپ راباپاشوت می‌کند.

در2سالگی کودک به دلیل افزایش قدرت عضلانی،وقتی خطی رارسم می‌کندباچشم نیزمراقب است که خط ازمحدوده تعیین‌شده خارج نگردد.

کودک دراین سن می‌توانداشیای مشابه راروی هم بچیندومانیزمی‌توانیم ازاوبخواهیم که قاشق‌ها، چنگال‌ها وسایرچیزها راکه شسته شده است روی وسایل مشابه آنها درداخل قفسه‌های آشپزخانه بچیند.
کودک در۲الی۳سالگی شروع به بازی‌هایی می‌کندکه باتخیل همراه است.

در۲٫۵الی۳سالگی تقلید کردن ازوالدین کارموردعلاقه کودکان است ومعمولاً پسرازماشین‌رانی لذت می‌بردودختربه آشپزی وخانه‌داری علاقه‌مند است.

در2سالگی کودک می‌تواندمکعب‌ها راروی زمین به دنبال هم قرارداده وقطاردرست کند.
در۲٫۵سالگی کودک روی سه‌چرخه می‌نشیند، دسته آن رابا دست می‌چرخاندوهدایت می‌کنداما احتمالاً هنوزقادربه پازدن نیست.

نکته مهم:

۲٫۵الی۳سالگی سن تخیل و بازی حرفه‌ای کودک است.

دختربایک کیف جراحی نقش دکتروپرستاررابازی می‌کندوپس ازتزریق آمپول به عروسکش، درجه حرارت بدن اورااندازه می‌گیرد.

ویانقش یک فروشنده رابازی می‌کند.

دراین سنین، هم دختران وهم پسران بازی‌های ساختن لگوها رادوست دارندازنقاشی کردن لذت می‌برند.

عروسک برای دختربچه‌ها وماشین برای پسربچه‌ها باارزش‌ترین اسباب‌بازی‌هاست.

توانایی بازی کودک2تا3ساله 

کودک در۲٫۵سالگی به تنهایی ازپله‌ها بالا می‌رودوهنگام پایین آمدن دست خودرا به نرده یا دیوارمی‌گیرد.

کودکان2ساله ارتباط بین مکان اجسام مختلف راتشخیص می دهند، جایی که اشخاص واشیا قراردارندمثل آنجا، درون، بیرون، دور، نزدیک، بالا، پایین و… . بایدتوانایی های کودک را دراین زمینه تقویت کرد .

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *