بازی مناسب کودکان 4ساله

بازی حرکتی کودکان


بازی های موردعلاقه کودک4ساله

بازی های موردعلاقه کودک4ساله چیست؟

1-گزارشگر کوچک

کودکان درچهارسالگی درسخن گفتن به توانایی قابل توجهی دست پیدا می کنند همین امرازکودکان سخنوران کوچک می سازد.

یکی ازفعالیت هایی که می توانید بااستفاده ازاین توانایی برای کودکتان برنامه ریزی کنیداین است که یک استودیوی کوچک بسازید.

 یک چادربازی تهیه کنیدیاباحداقل امکانات باانداختن یک پتویاملحفه برروی یک میزاین کارراانجام دهید.

سپس ازکودک خود بخواهید که زیرپتو برود وبرایتان بامیکروفون کوچکش یا هروسیله ی مشابه دیگر یک برنامه ی رادیویی اجراکند.

می توانیددرنقش مجری مسابقه یاگوینده ی اخباریک بازی باکودک چهارساله ی پرانرژی تان ترتیب دهید.

2-بازی های نمایشی

بازی کردن با عروسک های نمایشی یا هروسیله ی دیگری می تواندعلاوه برسرگرمی کودکان4ساله، باعث پرورش خلاقیت ورشد مهارت های کلامی واجتماعی درآنان شود.

برای نمایش بازی، نیازبه وسیله ی خاصی ندارید، با داشتن یک یاچندعروسک ساده یانمایشی یا حتی بااستفاده ازیک تکه پارچه که روی دستتان انداخته اید والبته مقدارزیادی ذوق وخلاقیت می توانید بهترین نمایش را برای کودک چهارساله تان اجرا کنید.

بازی های نمایشی باعث می شوندکه کودک بتواند محیط اطرافش را با دید وسیع تری ببیند.

بسیاری ازمسائلی که کودک4ساله با آن هادرگیر است نظیرخجالت کشیدن، غذا نخوردن، به موقع نخوابیدن و … ازطریق نمایش وبازی های نمایشی به آسانی حل می شود.

3-بازی های دست ورزی

مهارت دست ورزی کودکان
مهارت دست ورزی کودکان

یکی از بازی های مناسب برای کودکان چهارساله بازی هایی است که بتواند مهارت دست کودکان راافزایش دهد.

 نکته مهم:تقویت مهارت دست موجب می شود که کودک درسال های ابتدای دبستان درمداد دست گرفتن و نوشتن مشکلی نداشته باشد.

از جمله بازی های دست ورزی می توان به بازی های نخ و مهره، بازی های چوبی چکش دار، بازی با گل رس و بازی باجعبه ابزار های اسباب بازی اشاره کرد.

4-بازی های ورزشی

پرتاب کردن وگرفتن اشیا یکی ازمهارت های اصلی کودک چهار ساله است.

بازی باتوپ، انداختن توپ درحلقه ی مخصوص بسکتبال وبازی پرتاب حلقه همگی نیاز به جست وخیزرادرکودکان چهارساله برطرف می کنند .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *