بازی مناسب کودک سه ساله

بازی های مورد علاقه ی کودک سه ساله چیست؟

بازی های موردعلاقه ی کودک سه ساله

دربازی با کودک سه ساله خلاقیت و نوآوری حرف اول را می زندکافیست کمی خلاقیت داشته باشیدتا باابزارهای ساده بتوانید ساعت ها کودک خود راسرگرم کنید.

انواع بازی های موردعلاقه ی کودک سه ساله

1-بازی های سمبلیک

دراین دسته ازبازی ها یک شی می تواندجای شی دیگری قرار بگیرد.

مثلا یک پتوی آبی می تواند قایقی روی دریاچه باشدیا یک تکه چوب جای چوب ماهیگیری را بگیرد.

2-بازی های تعاملی

کودکان سه ساله درهنگام بازی با همسالان مهارت های اساسی اجتماعی را فرا می گیرند.

درطول بازی باید بر وظایفی که نقش تعیین شده برعهده ی کودک می گذارد توافق کنند ودرانجام آن وظایف مسئولیت پذیر باشند.

کودکان حتی تلاش می کنند که اختلاف نظر های به وجود آمده را به گونه ای حل وفصل کنندتا بتوانند به ادامه ی بازی بپردازند.

البته اگروالدین مداخله نکنند واجازه ی حل تضادها رابه خود کودکان بدهند.

بازی های موردعلاقه ی کودک سه ساله

چرا بازی های نمایشی موردعلاقه کودک سه است؟

بازی به کودک کمک می کند تا جنبه های مختلف جهان پیرامونش را درک کند.

کودک سه ساله ای که تازگی به پزشک مراجعه کرده است، ممکن است بخواهد نقش دکتررا بازی کند وسعی کند آنطوری که پزشک اورا معاینه کرده است عروسک بیمارش رامعاینه کند.

این بازی های نمایشی می تواند به یاری والدین بیایدوکمک کندتاوالدین قبل ازحضورکودک درمکان هایی که ممکن است چندان لذت بخش نباشند مثل دندانپزشکی، بیمارستان یا حتی قبل ازاولین روزمهدکودک بانمایش بازی کردن ذهن کودک راآماده کنند وازمواجهه ی ناآگاهانه ی کودک باشرایط جدیدجلوگیری کنند.

بی شک این تلاشها می تواندبه درک بهترکودک ازموقعیت های پیش رو وعکس العمل های قابل پیش بینی ترکودک منجر شود.
کودک ۳ساله قادر است ازگلوله‌های رنگی به ترتیب قرمز، زرد، قرمز، زرددرست کنداو رنگ‌ها وفرم‌ها راطبقه‌بندی می‌کند.

برای مثال، دکمه‌ها رابرطبق رنگ واندازه مرتب می‌کندومی‌تواندچندین رنگ رانام ببرد.

می‌تواندبه مدت نیمساعت برروی یک بازی تمرکزداشته باشدواگربه هدف ومقصودش برسد، راضی وخرسند می‌شود.

کودکان سه ساله معمولاً مکعب‌ها رابه طورافقی قرارمی‌دهند.

دراین سن کودک کمترشخصاً به ساختن چیزی مبادرت می‌ورزدکودک۳ساله دربازی بالگوها شروع به ساختن شکل معین و ساده‌ای می‌کند.

کودک درحدود۳سالگی دوست داردبا موادی بازی کندکه بتواندبه آنها ضربه بزند، فشار بدهد، تکه تکه کند و روی هم بگذارد. خردکردن وفشاردادن موادبه کودک آرامش می‌دهدگل وخمیربازی این نیاز رابرطرف می‌کندوکودک هنگام بازی با آنها آرامش می‌یابد.

کودک علاقه به مدادرنگی و ماژیک دارد.

در این دوره وسایل نقاشی برای بازی کردن کودک  بسیار مناسب است.

قطعات چوبی که بتوان از بین آنها نخ یا ریسمانی رد و آنها را ردیف کردنیز کودک را سرگرم می‌کنددرپارک‌ها می‌توان ازتاب، الاکلنگ، سرسره ونردبان با رعایت نکات ایمنی استفاده کرد.

بازی حرکت در میان خانه‌های رنگی چیست؟

 برای انجام این بازی نیاز به۹کاغذ رنگی وچسب نواری رنگی داریم یک قسمت از کف خانه که امکان چسباندن چسب نواری روی آن هست را انتخاب کنید. با چسب یک مربع سه درسه متردرست کنیدوآن را به۹قسمت تقسیم کنید.

هرکدام از کاغذهای رنگی رادریکی ازخانه‌ها قراردهید. صفحه بازی آماده است.

فرض کنیم رنگ آبی و قرمزکنار هم قرار دارندازکودک خود بخواهید پاهای خود رادرخانه آبی بگذارد، بعد درحالی که پاها روی خانه آبی مانده، به اوبگویید دست‌هایش رادرخانه قرمز قرار دهد.

حالا به اوتوضیح دهیدکه بایدپایش رادرخانه مثلا سبزبگذاردواین بازی ادامه دارد.

این بازی علاوه براینکه توانایی حرکتی رادراو رشد می‌دهد، به تقویت هوش ورنگ شناسی کودک نیز کمک می‌کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *