پیش دبستانی

pearschool


 

آیا دانستنی های علوم ورشد خلاقیت کودک با هم ارتباط دارند؟

دانستنی های علوم و رشد خلاقیت کودک ازموضوعات مهم مورد بحث دردنیای امروزی است.

درحقیقت یک آموزش خوب علوم برای هرکودکی مهم و ضروری است به این علت که علوم درهمه جا هست ودرک این که بخشی از زندگی روزمره ماست، می‌تواند کودکان را به موفقیت‌های بزرگی در زندگی برساند. 

یک آموزش خوب علوم برای کودکان درهمه پیش زمینه‌ها، استعدادها، علایق وتوانایی‌ها ضروری است. 

آموزش دانستنی های علوم از چه زمانی برای کودک باید آغاز شود؟

علوم را می‌توان درسال‌های اولیه ودوران ابتدایی به کودکان آموزش داد.

مطالب علمی وموضوعات علوم را می‌توان به طریقی بازسازی ودوباره سازی کردکه حتی کودکان درکودکستان‌ها بتوانند بامفاهیم علمی و به صورتی ساده آشنا شوند.

نکته مهم: گنجاندن علوم دربرنامه درسی اولیه، ضروری به نظر می‌رسد.

درحقیقت بهترین شکل آموزش علوم به بچه‌ها می‌تواند منجربه نتایج مطلوب برای جامعه شود.

آموزش خوب علوم به کودکان  کمک می‌کند تا میزان درک و فهم شان را گسترش دهند وآن‌ها رابه همکاری اندیشمندانه با شهروندان، تشویق وترغیب کند.

علوم به کودکان کمک می‌کند تا بتوانند بهتردرک کنند.

نکته مهم:علوم، قدرت تفکرانتقادی را دربچه‌ها بالامی برد.

مهدکودک و پیش دبستانی غرب تهران
مهدکودک و پیش دبستانی غرب تهران

وقتی بچه‌ها درباره دنیای پیرامونشان کشف می‌کنند ویاد می‌گیرند.

درحقیقت آن‌ها درک بهتری را ازوابستگی زندگی خود با محیط به دست می‌آورند.

چگونه دانستنی های علوم ورشد خلاقیت کودک درروند رشد وپرورش کودک تاثیردارد؟

کودک با پرسیدن درمورد اشیا وتوجه به دیدگاه‌های جدید، مانند یک دانشمند کوچک است که می‌تواند مهارت‌های تفکری مستقل را به دست آورد وتبدیل به مصرف کننده ای دانا، عاقل و شهروندی که می‌تواند تصمیم‌های آگاهانه بگیرد، کند.

علوم مهارت‌های ارتباطی قوی را ترقی و درمورد همکاری‌ها ومدیریت‌های ناسازگاربه کودک درس می‌دهد.

این قابلیت‌های همکاری می‌تواند خلاقیت را پرورش دهد وبچه‌ها رابا جزئیات نقطه نظرهای متضاد، کارهای مستقل وگروهی آشنا کند.

آیا دانستنی های علوم درکسب مهارت های کودک موثر است؟

علوم، مهارت‌های تحقیق را به کودکان درس می‌دهد.

ازطریق علوم بچه‌ها درباره فرضیه دادن، جمع آوری اطلاعات، امتحان فرضیه، نوشتن یک تحقیق اولیه، جستجو برای نمونه، صحبت کردن با دیگران درمورد یافته‌هایشان، نوشتن مقاله وارائه آن‌ها را یاد می‌گیرند.

این مهارت‌ها برای موفق شدن درمدرسه ومحیط کارضروری هستند.

در کنارسرگرم کننده وجالب بودن آزمایش‌های علمی، باید آن‌ها براساس استانداردهای آموزشی قوی و دانش ومهارت‌هایی که مطابق با سن کودک است طراحی واجرا کرد.

فعالیت‌های طراحی شده باید دارای اهداف یادگیری واضح وروشن برای همه کودکان باشد ومجالی رابرای تفکرکودکان فراهم آورد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *