نوزادی

مهد کودک و پیش دبستانی ذهن روشن


دومین مرحله رشد (نوزادی) 

 دومین مرحله رشد (نوزادی) چه مولفه هایی دارد ؟

درگذشته ها تصورمی شد یک نوزاد تازه متولد شده،غیرازخوردن،خوابیدن، نفس کشیدن وگریه کردن،چیز دیگری نمی داند.

تصورمی شد که نمی تواند با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند،زیرا تنها تعدادی بازتاب ازخود نشان می دهد.

اما به تدریج روان شناسان به این نتیجه رسیده اند که دست کم بخشی از ادراک وهیجان های خود را به کار می گیرند.

نوزاد موجودی فعال،علاقه مند به درک محیط اجتماعی و ورود به آن است.

رفتارهای نوزاد

می توان رفتار نوزادها را به سه طبقه دسته بندی کرد:خوابیدن،گریه کردن و خوردن

خواب(یکی از حالت های آگاهی)

فعالیت اصلی نوزاد خواب است .

او درهفت یا هشت دوره کوتاه و درمجموع 16ساعت می خوابد.

حالت های بیداری وخواب،با چرخه های تقریبا چهارساعته،پشت سر هم می آیند.

سه ساعت خواب،یک ساعت بیدار.

پس ازهفته ششم،مدت خواب ها بیشتر وتعداد آن ها کمتر می شود،دوتاچهر دوره خواب باقی می ماند.

در این دوره اکثر کوکان معمولا شب می خوابند.

حالت آگاهی

پیوستاری در نظرمی گیرندکه ازخواب عمیق تا فعالیت شدید ادامه دارد.

واکنش های کودک به محیط خود،برحسب حالت های آگاهی فرق دارد.

به عقیده برازلتون،حالت آگاهی بنیادی ترین مکانسم دفاعی نوزاد است.حالت های آگاهی وسیله ای است که نوزاد به کمک آن ها فعالانه واکنش نشان می دهد.

بنابراین،بهره گیری نوزاد از حالت های مختلف آگاهی نشان می دهد،که دستگاه عصبی در این فعالیت کامل است.

حالت های آگاهی به و بخش تقسیم می شود:گریه هاو خواب نوزاد 

گریه ها

واکنش های سازگاری ذاتی و غیر ارادی محسوب می شوندآنها با گریه کردن توجه بزرگ تر هارا جلب می کنند.

خواب نوزاد

در خواب نوزاد تکان می خورد و می چرخد،چهره او حالت های مختلفی نشان می دهد.

انواع خواب نوزاد

خواب عمیق

نوزاد به طور کامل در خواب سر می برد،فعالیت حرکتی یا ضعیف است یا اصا وجود ندارد،ماهیچه های صورت شل شده و حرکات چشمی دیده نمی شود،تنفس منظم و یکسان است.

خواب سبک

نوزاد گاهی اعضای خود را تکان می دهد،حرکات چشم ها،اتفاقی و سریع است،جلوه هایصورت زیاد است،تنفس منظم و سریع تر از حالت خواب عمیق است.

خواب آلودگی

نوزاد نسبتا غیر فعال است،همزمان با پیچ و تاب خوردن ،حرکت می کند،چشم های خود را به طور متناوب،باز بسته می کند،تنفس منظم،امابه نسبت حالت خواب عمیق،سریع تر است.

گوش به زنگی

نوزاد فعال نیست اما چشم هایش باز و درخشان است.

تنفس منظم،اما به نسبت خواب عمیق سریع تر است.

فعالیت شدید

نوزاد می تواند ساکت باشد یا سر صدا به راه بی اندازد،نق بزند یا ناله کند،فعالیت های حرکت پراکنده زیاد دیده می شود.

چهره می تواندآرام یا عصبانی باشد.

تنفس منظم است.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *