سبک های تربیتی

سبک های تربیتی به چند دسته تقسیم می شوند؟

یکی ازوظایف پدر ومادر تربیت فرزندان است.

والدین وقتی می خواهند به  فرزند خود نشان دهند که احساسات اورا می فهمند،بااو هم نوایی می کند.

این رفتار ها کودک را مطمعن می کندکه از نظر عاطفی بادیگران ارتباط دارد.

قدرت طلب

در نوع روش تربیتی،والدین سعی می کنند براساس سنت ها،طرزفکرخودشان وارزش هایشان رفتار فرزندخود راشکل بدهند.

در این روش والد در خواستش بالا وپاسخ اش پایین وکم است.

معمولابرنیازهای خود متمرکز هستند وبه نیاز های کودک توجه زیادی نمی کنند.

ارتباط موثر با فرزند خود ندارند به دلیل این که به به او اجازه رشد هیجانی و علطفی نمی دهند.

شعاروالدین مستبد یا قدرت طلب این است،همین ک من میگم و جز این درست نیست.

سهل گیر 

در این روش،درخواست پایین وپاسخ بالا است.

محبت زیاد می کنند،هر آن چیزی که کودک می خواهدروفراهم می کنند.

کودک در این روش محدودیت را تجربه نکرده است، پس باکوچک ترین نه شنیدن پرخاش می کند،مسئولیت رفتاریا کار خود را نمی پذیرند.

بااقتدار(آزادمنش)

در این روش،درخواست بالا،پاسخ هم بالا است

والدین باکودک خود ارتباط موثر دارند،مذاکره می کنند،وقت کافی برای فرزند خود می گذارند،نیاز های هیجانی فرزند خودرابراساس سن وشرایط برآورده می کنند.

سبک های تربیتی

سبک های تربیتی
مهد کودک و پیش دبستانی ذهن روشن

غافل(بی مسئولیت)

در این روش،درخواست پایین،پاسخ هم پایین است.

فرزندشان در اولویتشان نیست وتوجه زیادی به فرزند خود ندارند.

احساس رهاشدگی،بی ارزشی از دوران کودکی دراین بچه ها به وجود می آید.

نکته ویژه والدین

والدینی که بهتر می توانند فرزندان خودرابه اطاعت وادارکنند،آن هایی هستند که منظورخودرا به روشنی بیان می کنند.

این والدین همیشه آماده اند که به کوچیک ترین انتقادها گوش دهندوطوری تغییرشکل به وجود بی آورندکه احترام به فردیت و خود مختاری کودک نشان داده بشود.

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *