فواید دست ورزی کودکان

فواید دست ورزی کودکان


مهارت دست ورزی برای کودک لازم است؟

مهارت دست ورزی برای کودک ،یکی ازمهمترین مهارت های پایه در رشد مهارت های اساسی کودک است.

 دست ورزی برای کودک در سالهای اولیه بسیار مهم است.

ببسیاری ازفعالیتهای روزمره کودک نیازبه دست ورزی دارد.ه عنوان مثال : قرار دادن مداد هنگام نوشتن و طراحی ، استفاده از قیچی، نگه داشتن چاقو و چنگال اشاره کرد.

زمانی که انجام مهارت دست ورزی برای کودک دشوار باشد، کودکان به راحتی ناامید شده وازفعالیت های مربوط به دست ورزی اجتناب می کنند.

کودکانی که فاقدمهارت دست ورزی هستند، ازاعتماد به نفس ضعیفی برخوردار هستند.

چه عناصر سازنده ای برای تقویت مهارت دست ورزی کودک لازم هستند؟

1-قدرت دست و انگشت:

توانایی اعمال نیرو با استفاده ازدست ها وانگشتان، که ازقدرت عضلات برای انجام کاراستفاده می کند.

2-هماهنگی چشم و دست:

توانایی پردازش اطلاعات دریافت شده ازچشم برای کنترل وهدایت دست‌ها در انجام فعالیت است.

3- تسلط بر دست:

استفاده مداوم از یک دست برای انجام فعالیت، که باعث میشود مهارت‌های دست ورزی کودک توسعه یابد.

4-تقسیم دست:

 کودک فقط از انگشت شست، انگشت اشاره و میانی برای دست ورزی استفاده می کند. 

5-. یکپارچه سازی دو طرفه:

استفاده از دو دست در کنارهم(مثلا نخ در یک دست و مهره در دست دیگر کودک باشد.) 

چگونه تشخیص دهیم که کودک در زمینه دست ورزی مشکل دارد؟

کودکی که در زمینه مهارت دست ورزی مشکل دارد، به صورت زیر عمل میکند:

1-برای فعالیتهایی که نیازبه یک دست دارد ازهر دو دست استفاده می کند.

2-اشیا را در مقابل بدن یا تکیه گاه قرارمی دهدتا فعالیت هایش را انجام دهد.

3-درانجام فعالیت‌هایی که به دست ورزی نیاز دارد، کندعمل می کند.

4-از فعالیتهایی که نیاز به دست ورزی دارند مانند برش، طراحی وبستن دکمه‌هاخودداری می کند.

5-کودک ترجیح می دهد دیگران فعالیتهای مبتنی بر دست ورزی  را برای او انجام دهند.

مانند: لباس پوشیدن ، غذا خوردن

6-امکان دارددر نقاشی کشیدن، مهارت‌های مداد و قیچی عملکردضعیفی داشته باشد.

زمانی که کودک در دست ورزی مشکل دارد چه مشکلاتی برای کودک بوجودمی آید؟

هنگامی که کودک دارای مشکلات مهارت دست ورزی است، ممکن است در موارد زیر نیز دچار مشکل شود:

1-رفتار: کودک ممکن است هنگام تلاش برای دست ورزی اشیا کوچک، عصبانی یا ناامید شود.

2-اعتماد به نفس: ممکن است کودک به توانایی خود درانجام یک کاراعتقاد محدود داشته باشد، بنابراین ازانجام آن فعالیت اجتناب می کند.

3-مهارت‌های حرکتی ظریف: مهارت‌های ریزانگشت و دست مانند: نوشتن، برش دادن، بازکردن درب جعبه، بستن بند کفش را نتواندبه خوبی انجام دهد.

چه فعالیت‌هایی می تواند به تقویت مهارت دست ورزی کودک کمک کند؟

1-گرفتن و دست ورزی اشیا:

کودک را به مشارکت درفعالیتهایی مانند: نقاشی، پازل، نخ کردن تشویق کنید.

2-بازی های انگشتی:

کودک فعالیت های راانجام دهد که فقط از یک یا دوانگشت استفاده می کند.

3-قدرت اندام فوقانی:

کودک بازی های راانجام دهد که قدرت اندام فوقانی (بازو و شانه) را تقویت می کند(به عنوان مثال بالارفتن ازنردبان )

4-اشیا کوچک:

کودک یک شی کوچک مانند:(مهره، سکه ) را با انگشتان بردارد وآن رادردست خودپنهان کند.سپس این فعالیت را تکرار کند تا زمانی همه مهره ها در دستش باشد.

5-قلک:

با استفاده از3 انگشت سکه در قلک بیندازد.

6-بازی های درب بطری: 

باز و بسته کردن درب های بطری و یا قوطی .

7-برش با قیچی:

 نگه داشتن قیچی، با انگشت شست در بالاودرست گرفتن دست روی کاغذ.

8-اسباب بازی های ساختمانی:

با اسباب بازی های ساختمانی مانند بلوک بازی کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *