علت مشکلات خواب کودک چیست؟

مراحل اولیه رشد (جنینی)           

مراحل اولیه رشد (جنینی) ازکجا آغازمی شود؟

بارداری دوره ایی است که درآن جنس ماده پستانداران بچه های خود را از لحظه انعقاد نطفه تا تولد با خود حمل می کند.

دوره بارداری به سه دوره تقسیم می شود که عبارتند از نطفه ایی، شبه جنینی یا رویانی و جنینی.

اولین مرحله :

مرحله نطفه ایی که دو هفته طول می کشد از لحظه انعقاد نطفه تا پایان هفته دوم .

از ویژگی های این مرحله رشد تخم، بارور شده و ارتباط آن با مادر است .

چند ساعت پس از انعقاد نطفه ازطریق تقسیم سلولی رشد شروع می شود وتخم بارور شده به حرکت از لوله رحم به سمت رحم به مدت چهار روز ادامه می دهد .

حدود دوالی سه روز تخم بارور شده در داخل حفره رحم رها است پس از گذشت شش الی هفت روز با پرده جنین تماس حاصل می کند و پرده جنین به دیواره رحم می چسبد ودر نتیجه تغذیه خونی بهتر انجام می گیرد .

دومین مرحله :

 مرحله شبه جنینی یا مرحله رویانی است .

این مرحله ازپایان هفته دوم تا پایان هفته هشتم طول می کشد .

از ویزگی های این دوره رشد سریع رابطه جفتی با مادر و ظهور ساختهای اولیه همه اعضای اصلی است .

این دوره را دوره سرنوشت ساز نام گذاری کرده اند زیرا این رشد شبه جنین را بیشتر از هر لحظه حاملگی به آثار عوامل خارجی حساس می کند .

در این مرحله علاوه بر اعضای مختلفی که رشد می کنند کیسه جنین، بندناف وجفت هم رشد می کنند .

کارکرد جفت:

جفت بده وبستانهای بین شبه جنین و مادر را ممکن می کند وموادغذایی اکسیژن وهورمون ها به داخل جنین می رود ومواد زاید از آن خارج می شوند.

درهشتمین هفته شبه جنین کاملا به انسان شباهت پیدا می کندوبدن اوکامل می شود. 

آخرین مرحله زندگی درون _رحمی یعنی مرحله جنینی است .

که از نهمین هفته بارداری آغاز می شود و با زایمان پایان می یابد .

در این دوره دستگاه ها و اعضای اصلی به شکل گیری خود ادامه می دهند و نقش خود را ایفا می کنند پس از ده هفته چهره جنین حالت چهره انسان کامل را به خود می گیرد .

در طول سومین ماه ساخت های استخوانی و عصبی رشد می کنند وموجب حرکات خود به خودی بازوها، پاها و انگشتان می شوند.

در چهارمین ماه تحریک سطوح بدن جنین حرکات بازتابی متفاوت ایجاد می کند .

وقتی به ماه پنجم نزدیک می شویم جنین حرکات خود به خودی انجام می دهد که مادر حرکات را احساس می کند .

در ماه ششم ابروها و مژه ها ترسیم می شود .

در ماه هفتم پوست جنین سرخ چین خورده و پوشیده از روغن است .

از ماه هفتم اگرکودک نارس به دنیا هم بیاید می تواند زنده باشد و حدود یک کیلو گرم وزن دارد .

بافت چربی زیر پوست از هشت ماهگی پوشانده می شود .

در نه ماهگی پوست سرخ می شود اعضا گرد می شود و ناخن های انگشتان پا و انگشتان دست به خوبی شکل می گیرند .

مراحل اولیه رشد (جنینی) 

لحظه های بسیار مهم رشد پیش از تولد         

ماه اول  

باروری صورت می گیرد نطفه در دیواره رحم جای می گیردودستگاه عصبی ،دستگاه قلبی-عروقی شروع به رشد می کنند .

ماه دوم

سربه سرعت رشد می کند،چهره و گردن شکل گیری خود را آغاز می کنند .

چشم ها به سرعت به طرف مرکز صورت متوجه می شوند ، دهان و آرواره ها شکل می گیرند و متمایز می شوند . اعضای اصلی دستگاه گوارش متمایز می شوند و قلب شروع به کار می کند .

ماه سوم

اعضای گوارشی شروع به کار می کنندمراکز تشکیل استخوان ظاهر می شوند .

جوانه های دندان های شیری شکل می گیرد، اعضای جنسی مخصوصا در پسران به سرعت رشد می کنند .

دست ها پاها و انکشت ها خود به خود حرکت می کنند .

ماه چهارم

چهره،حالت انسانی به خود می گیرد.

قسمت پایین بدن به سرعت رشد می کند بقیه بدن به اندازه سر اهمیت می یابد.

حرکات بازتابی تند تر می شوداکثر استخوان ها آشکارا دربدن ترسیم می شود .

ماه پنجم

کل بدن پوشیده از پشم می شودو چربی بدن متراکم می شود .

بینی وگوش داخلی، استخوانی شدن را آغاز می کنند، ناخن های دست ها و پاها به تدریج ظاهر می شوند .

ماه ششم

ابروها و مژه ها به خوبی معلوم می شود .

بدن کوچک است اما وقتی نسبت های سر و بدن در نظر گرفته می شود بدن به صورت اعجاب انگیز به بدن انسان بزرگ سال شباهت داردو چشم ها به طور کامل بسته می شود .

ماه هفتم

اگر دراین ماه جنین به دنیا بیاید زنده خواهد ماند .

پوست جنین سرخ و چروکیده است،شیارها و چین خوردگیهای مغز به سرعت رشد پیدا می کند .

ماه هشتم و نهم

در زیر پوست بافت چربی تشکیل می شود .

ناخن ها از نوک انگشتت ها تجاوز می کنند قسمت زیادی از پشم های بدن از بین می رود .

فعالیت اعضای اصلی شدید تر می شود . کل بدن پوشیده از چربی می شود .

مراحل اولیه رشد (جنینی) 

تولد

دریک فرایند چند ساعتی که جنین از محیط گرم و مملو ازمایع وتحت حفاظت مادر جدا می شود وبه دنیای بیرون قدم می گذارد .

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *