مهد کودک چیست؟

مربی خوب در مهد کودک خوب غرب


ویژگی های مربی خوب مهد کودک چیست؟

ویژگی های مربی خوب مهد کودک چیست؟سوالی است که تمام والدین ازیک مهد کودک خوب می پرسند.

برخی ازویژگی هایی مربی خوب مهد کودک خوب غرب که یک مربی باید داشته باشد :
1-تجربه وفداکاری
2-اشتیاق وشور
3خلاقیت
4-انعطاف پذیری
5-شوخ طبعی
6-مهارت های ارتباطی عالی
7-شخصیت گرم

 نکته مهم:مهد کودک مهمترین و موثرترین فضا رابرای رشد کودک دارد.

مهد کودک یک مرحله ظریف دررشد بچه ها است که باید توسط یک مربی بسیار آموزش دیده گذرانده شود.
به همین دلیل انتخاب مربی مهد کودک یک عامل حیاتی است.

توجه به این نکته ضروری است که همه نمی توانند مربی مهد کودک خوبی باشند.
چندین ویژگی وجود دارد که یک مربی را موفق وتاثیرگذارمی کند.
این همان چیزی است که والدین و مدیریت مدرسه هنگام استخدام مربی باید به آن توجه کنند.
خصوصیات یک مربی مهد کودک خوب بایددرمورد توانایی کاربا کودکان وهمچنین ایجاد انگیزه درآنها باشد.

شش ویژگی لازم برای یک مربی مهد کودک خوب:

1-شوروشوق درکار

اگرآموزش به بچه ها اشتیاق یک معلم رابرافروخته نمی کند، پس این حرفه اونیست. 
مانند سایرمشاغل، اشتیاق درموردکاربا کودک بسیارمهم است.

آموزش به بچه ها می تواند ناامید کننده باشد به خصوص وقتی بچه ها سخت وسرکش می شونددرچنین لحظاتی، به مربی نیازداریم که انگیزه بیشتری پیدا کندواحساس کند که درزندگی بچه ها تغییری ایجاد می کندبه عنوان یک معلم، فرد باید احساس موفقیت کند که انگیزه اورا برای ادامه کارحفظ کند.

2-انعطاف پذیری

برای اینکه یک مربی مهد کودک موثرباشد، باید انعطاف پذیرباشد.
تغییركودك ابتدابه آنچه دركلاس، داخل یا بیرون ازخانه می گذردبستگی دارد.

گاهی اوقات، کلاس می تواند با بچه هایی پرشود که آماده یادگیری هستنداما درچند دقیقه آینده همه چیزتغییرمی کندوهمه چیزخواب آلود و بی حوصله به نظرمی رسددرچنین مواردی، معلم باید انعطاف پذیرباشد ودستورالعمل کلاس راتغییردهد.

یکی ازمهمترین ویژگی های مربی خوب درمهد کودک خوب خلاقیت مربی است.

3-خلاقیت

برخورد با بچه ها مستلزم این است که معلم بسیارخلاق باشد.
بچه های پیش دبستانی بسیاربی تاب هستند ومی توانند به راحتی درطول درس مختل وخسته شوند.

بنابراین معلم باید اطمینان حاصل کند که بچه ها هروقت درمدرسه سرگرم می شوندیک معلم خلاق قادربه ارائه ایده های نوآورانه است که باعث می شود کودکان درگیرشوند تا آموزش کلاس رادرک کنند.
یک مربی مهد کودک خوب باید بتواند ازایده های خلاقانه استفاده کندتا مطمئن شود بچه ها حتی با منابع محدودهم یاد می گیرند.

مربی باید بتواند ازمنابع موجوداستفاده کند تا مطمئن شود بچه ها ازآموزش کلاس آگاهی دارند خلاقیت همچنین به یک مربی مهد کودک کمک می کند تا با خواندن روحیه بچه ها بفهمد چه زمانی موضوع کلاس راتغییردهد.

4-صبر

برای اینکه یک مربی مهد کودک خوب باشید باید بسیارصبورباشد.
این واقعیت که مربی با کودکانی روبرو هست که می خواهند خود رابا نظم جدید اجتماعی وفق دهند وجود دارد واین آموزش به کودکان بسیار سخت است.

نکته:بعضی ازبچه ها خواهروبرادری درخانه ندارند، بنابراین مهد کودک مکان جدیدی برای آنها است.

بچه ها به راحتی حواسشان را پرت می کنند وهمچنین درطول درس اخلال ایجاد می کنندعلاوه براین مربی باید توانایی های مختلف یادگیری را بین بچه ها کنترل کند که وقتی برخی عقب می مانندناامیدمی شوندباید هماهنگی بین بچه ها ایجاد کند.

5-دلسوزی

بچه ها درمرحله قبل ازمدرسه بسیاراحساساتی هستندبرخی ازآنها هرگزازخانه وپدرومادرخود دورنبوده اندبنابراین آنها درحال حاضرازتنها ماندن با افرادنا آشنا اضطراب دارندوگریه درروزهای اولیه کودکستان بسیاررایج است.
بنابراین قبل ازاینکه بتوانند خود را با زندگی جدید تطبیق دهندبه شخصی احتیاج دارند که درصورت نیازبه حمایت بتواند درکنار آنها باشدبه همین دلیل شفقت ودلسوزی یکی ازویژگی های اساسی است که یک مربی باید داشته باشد.

6-حس شوخ طبعی

بچه ها خوش گذرانی را دوست دارندواین یکی ازبهترین راه ها برای درگیرنگه داشتن آنهاست سرگرمی درکلاس به بچه ها کمک می کند تا نظرمثبتی درموردمهد کودک وبه طورکلی یادگیری ایجاد کنند.

بنابراین یک مربی مهد کودک خوب بایدهنگام تدریس کودکان را بخندانداین یکی ازموارد کلیدی است که باعث می شود کودکان به مدرسه رفتن علاقه مند شونداین کیفیتی است که به ایجاد یک رابطه قوی بین مربی وکودک کمک می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *